Promocje
Orbea Gain D50
Orbea Gain D50
13 999,00 zł 8 499,00 zł
Orbea Alma H30
Orbea Alma H30
5 999,00 zł 4 859,19 zł
Orbea Alma H50
Orbea Alma H50
4 999,00 zł 4 049,19 zł
Orbea MX 27 50
Orbea MX 27 50
2 899,00 zł 2 348,19 zł
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy Rowery28.pl dostępny pod adresem https://rowery28.pl/, zwany dalej "Rowery28.pl" prowadzony jest przez MY WAY Grzegorz Adamus. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 12B/lu4, kod pocztowy 31-589, NIP 6782729042, REGON: 386848337, telefon 514126522, adres e-mail sklep@rowery28.pl zwanym dalej "MY WAY".
  2. Stroną dokonującą zakupów w Rowery28.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Kupującym".
  3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Rowery28.pl lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
  4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do przedsiębiorców stanowi inaczej.
  5. Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
  6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.
  7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  8. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od MY WAY.
 2. Potwierdzenie zamówienia
  1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
  2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie Rowery28.pl.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).
  4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Formy płatności
  1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
   1. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA - zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego w systemie płatności PayU.
   2. PŁATNOŚCI SHOPER - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
   3. PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. W takim przypadku możemy poprosić o przelew kwoty wysyłki na konto MY WAY Grzegorz Adamus: 44 1240 4533 1111 0011 0178 2970
   4. PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.
 4. Dostawa towaru
  1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
  2. Wysyłka towaru poza granicę Polski jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i oszacowaniu możliwości i kosztu wysyłki.
  3. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia (dotyczy tylko zamówień na terenie Polski) i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: koszty przesyłki
  4. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować MY WAY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: MY WAY Grzegorz Adamus, ul. Wadowicka 1, 30-347 Kraków, adres poczty elektronicznej: sklep@rowery28.pl).
   Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Rowery28.pl zwracają Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Rowery28.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Rowery28.pl zostały poinformowane przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Rowery28.pl mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: MY WAY Grzegorz Adamus, ul. Wadowicka 1, 30-347 Kraków w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Rowery28.pl. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
  8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
  9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Gwarancja
  1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Rowery28.pl są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do Rowery28.pl, zgodnie z warunkami gwarancji.
  4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, montaż etc.
  6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  7. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
  8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
  10. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 7. Rękojmia
  1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
  2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
  3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są również informacje zawarte w zakładce Zwroty i Reklamacje oraz Polityka Prywatności.
  2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
  3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym Rowery28.pl począwszy od dnia 20 kwietnia 2021r.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DHL Express) już od 500,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl